UNGDOMSPELEN GENOMFÖRS SOM DISTRIKSTÄVLING PÅ GRUND AV COVID-19

Publicerat av Ola Tuvesson den

Vår grundinställning är att vi följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer och efter att sett över antalet anmälningar har Stockvik i samråd med Medelpads Skidförbund beslutat att genomföra spelen men istället som en distriktstävling. Detta innebär att enbart anmälda från Medelpad kommer att tillåtas åka. Vi beklagar detta men anser att detta är ett effektivt sätt att begränsa risken för spridning av smittan mellan olika delar av landet. Genom detta säkerställer vi också att vi inte kommer att överskrida regeringens beslut om att ställa in arrangemang som samlar mer än 500 personer.

Vi fortsätter att följa händelseförloppet och om något av vikt inträffar kan ytterligare förändringar ske.

Vi förutsätter att alla som på något sätt deltar i arrangemanget följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Stanna hemma om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Symtom på infektion är:

  • luftvägsinfektion
  • feber
  • hosta

För att undvika smittan

Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Vid toalettbesök tvätta händerna med tvål och vatten under minst 20 sekunder.

Undvika att röra vid ansikte eller ögon

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *