UNGDOMSPELEN GENOMFÖRS SOM DISTRIKSTÄVLING PÅ GRUND AV COVID-19

Vår grundinställning är att vi följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer och efter att sett över antalet anmälningar har Stockvik i samråd med Medelpads Skidförbund beslutat att genomföra spelen men istället som en distriktstävling. Detta innebär att enbart anmälda från Medelpad kommer att tillåtas åka. Vi beklagar detta men anser att Läs mer…